HEM

       AKTUELLT

              Vårsta

              Fredells Knivsta

              Orion

              H.A.M.N.

       PROJEKT

       KONTAKT

 

 

 

 

Kv. Orion, Förskolan Mejeriet, Stockholm

Ombyggnad av lokal till förskola med 3-4 avdelningar. Skissarbetet startade under hösten 2011. Projektering under våren 2013

Beställare: Norrmalms Stadsdelsförvaltning.
2013