HEM

       AKTUELLT

              Vårsta

              Fredells Knivsta

              Orion

              H.A.M.N.

       PROJEKT

       KONTAKT

 

 

 

 

Flerfamiljshus i Vårsta Centrum, Botkyrka

Skisser, utredningar och illustrationer för ny detaljplan för påbyggnad av befintlig centrumbyggnad.

Beställare: Vårsta 1:58 AB / Hürriyet Demirörs
2013-2014